Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 6172 หลักสูตร
Page    <Previous | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
การเขียนแผนและบริหารโครงการ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
หลักสูตร ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร้จในยุคการแข่งขันสูง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
หัวหน้างานยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561
เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจเพื่อการขายขั้นสูง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
บุคลิกภาพที่ีดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment) วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
หลักสูตร สร้างสุดยอดทีมขายด้วย หลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
เทคนิคการจัดระบบความคิดเพื่อสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 4 วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
ปลุกพลังความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ (The Power of Lateral & Creative Thinking) รุ่นที่ 2 วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561
หลักสูตร การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอัตรายอย่างถูกวิธี วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to create Effective of KPIs) รุ่นที่ 2 วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
ASP.NET Web Development with Visual Studio 2017 วันพุธ - ศุกร์ที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561
การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys