Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 714 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 4 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34 4 - 18 พ.ย. 2560
หลักสูตร กลยุทธ์จัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ “ เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที ” วันพุธ ที่ 18 – ศุกร์ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
การจัดทำ Training Roadmap for HRD รุ่น 8 วันพฤหัสบดีที่ 12-13 ตุลาคม 2560
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
หลักสูตร Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
HRD for New HRD Staff วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
เพิ่มพลังบวก สร้างแรงจูงใจตนเอง เอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 2 (Human Resource Development Intensive) 6 - 23 ก.ย. 2560
การสื่อสารข้ามสายงาน...เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Cross-Functional Commu.) รุ่นที่ 17 วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2560
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และเอกสารในการแจ้งเตือน วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control) วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 33 วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys