Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 732 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Human Resource Planning: SHRP) วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจในการทำงาน (Art of Persuasive Communications @ Work) รุ่น 4 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
** การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ** วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ (Behavioral & Competency-based) วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30น.
การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง วันศุกร์ที่ 17 พฤจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร (Training Roadmap) วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560
** ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ** วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34 4 - 18 พ.ย. 2560
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
พลิกโฉม...คน&องค์กร กับการก้าวสู่ยุค Digital HR วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
เทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
หลักสูตรราคาพิเศษ!!! กฎหมายแรงงานและการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 10 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
Workshop : การสร้างระบบพัฒนาสายอาชีพ (Career Path Development System) 2 วัน วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 19-20 ตุลาคม 2560
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys