Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 765 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ) วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
เทคนิคการวางระบบโครงสร้างเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 23-24 สิงหาคม 2561
ผู้บังคับบัญชาทุกสายงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR fon Non HR) วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ​(Effective of Training Road Map) รุ่นที่ 2 วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561
หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
Workshop : การสร้างระบบพัฒนาสายอาชีพ (Career Path Development System) 2 วัน วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ (HR for New HR) รุ่นที่ 1/2561 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 (หลักสูตร 2วัน)
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และเอกสารในการแจ้งเตือน วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
การจัดทำดัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
HRD for New HRD Staff วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to create Effective of KPIs) รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
Success Delegation เทคนิดการมอบหมายงานเพื่อความสำเร็จ เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2561
นักพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer) 30-31 มีนาคม 2561
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys