Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Public Training Zone
 
 
 
 
มีทั้งหมด 2141 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
Modern Manager - ผู้จัดการยุคใหม่สไตล์โค้ช วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
หลักสูตร เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
** สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” ** วันที่ 13 ธันวาคม 2560
** การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ ** วันที่ 7 ธันวาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course ) วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ( 2 วัน) วันอังคาร-พุธ ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560
Presentation Like Steve Jobs วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร สร้างสุดยอดทีมขายด้วย หลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร Root Cause Analysis รุ่น 8 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิตอลเข้าสู่ธุรกิจคุณ วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ผู้นำยุคใหม่กับการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2 วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคนให้ได้สำเร็จตามเป้าหมาย วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา”เรื่องคน” วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys