Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน กุมภาพันธ์
 
 
 
มีทั้งหมด 108 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | Next> | Last>>


อบรมการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ด้วย VBA MS Access 2016
จัดโดย : บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
วันพุธ ถึง ศุกร์ ที่ 07 - 09 กุมภาพันธ์ 2561

Microsoft SQL Server 2017 Business Intelligence
จัดโดย : บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
จัดโดย : Professional Training Solution
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร Inside Chart in Excel
จัดโดย : NTinfonet Co.,Ltd.
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Part1: Excel Advanced for Database & PivotTable
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคโทรศัพท์)
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
จัดโดย : Professional Training Solution
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training
จัดโดย : Professional Training Solution
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

การสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
จัดโดย : Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร Creating Professional Presentation with PowerPoint
จัดโดย : ์NTInfonet Co.,Ltd.
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร Microsoft Access Basic
จัดโดย : ์์NTInfonet Co.,Ltd.
วันพฤหัสบดีที่ 1-วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Macro & VBA Microsoft Excel 2016
จัดโดย : บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
วันพุธถึงศุกร์ ที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys