Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน ธันวาคม
 
 
 
มีทั้งหมด 62 หลักสูตร
Page    <Previous | 1 | [2] | 3 | 4 | Next> | Last>>


กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

เทคนิคเพิ่มค่าตัวคุณด้วยการพูดต่อที่ชุมชน
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

หลักสูตร Developing Dashboard with Excel
จัดโดย : บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

ก้าวสู่จุดสุดยอดด้วยการทำงานเชิงรุก
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

Modern Manager - ผู้จัดการยุคใหม่สไตล์โค้ช
จัดโดย : PMG Group Co.,Ltd
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

Document Management with Cloud
จัดโดย : บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันที่ 21-22 ธันวคม 2560

Microsoft Project 2013 Managing Projects
จัดโดย : ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น4
วันพุธถึงศุกร์ ที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560

Power BI Desktop for Business Analytics
จัดโดย : บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ – ศักยภาพยุคใหม่ “หัวหน้า” งานธุรการ
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
จัดโดย : Professional Training Solution
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

PowerPoint Advanced for Effective Presentation
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
จัดโดย : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys