Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 2 | 3 | 4 | [5] | 6 | 7 | 8 | Next> | Last>>

** ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น 2) **
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
  Thailand 4.0 จะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งด้านบุคคล การเงิน การตลาดและการบริหารจัดการ
   

** ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2) **
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
  เพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความได้เปรียบทางธุรกิจ
   

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) 2 วัน
วันพุธและพฤหัสบดี ที่ 13-14 มิถุนายน 2561
  การพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่วางแผนการฝึกอบรมเพียงเท่านั้น แต่ผู้พัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ในองค์กรต้องเข้าใจหลักการพัฒนาจากพื้นฐานเบื้องต้นรวมไปถึงการบูรณาการ
   

Global Company Visit Program ครั้งที่ 33 ชวนน้องเปิดประสบการณ์ไปกับ อาท เคมิคัล
24 มกราคม
  โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 33 ชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลายศึกษาดูงาน “ARS Seeking A Little Quality Of Life” เยี่ยมชมบริษัท ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ
   

กลยุทธ์ดิจิทัลสู่นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
  เป็นการนำแนวคิดทางดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับในยุคอุตสาหกรรม 4.0เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษา สนใจหรือประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 3 (Human Resource Development Intensive)
6 - 24 ก.พ. 2561
  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง
   

"Digital Next 2018" เจาะลึก... เคล็ดลับเด็ดธุรกิจSMEs มัดใจผู้บริโภค ยุคดิจิทัล
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
  สามารถนำข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาของวิทยากรตัวแทนจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงข้อมูลที่ได้จากงานวิ
   

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ปี 61
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
  พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
   

อบรมทำลิปสติก (ลิปแมท)
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
  หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ Make Up (ลิปแมท) สำหรับผู้ที่ต้องการมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตนเอง สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ลงมือทำจริง) ณ ห้องปฏิบัติการของบริษัท รับเพียง 10
   

สัมมนา แกะรอย 100 ล้าน แค่พลิกมุมคิดก็พลิกธุรกิจสู่ 100 ล้าน
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560, วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 , วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
  ธุรกิจ Online ใครว่าทำง่ายๆ ในความเป็นจริงแล้วมีปัญหามากมายที่คนขายของออนไลน์ต้องเจอ สัมมนาที่จะบอกเคล็ดลับ 5 ข้อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสร้างยอดขายนับล้านบาทได้ใน 6 เดือน
   

อบรมใช้โปรแกรมช่วยแปล Trados Studio เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเป็นนักแปลอาชีพ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนและต้องการเริ่มต้นอาชีพนักแปล โปรแกรมช่วยแปลเป็นโปรแกรมสำหรับนักแปลอาชีพที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนักแปล
   

เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
  หากเกิดปัญหาลูกหนี้ผ่อนชำระสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ จำเป็นที่พนักงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการตามหนี้จะต้องเตรียมตัวและแผนกลยุทธ์เพื่อติดตาม
   

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
  เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
   

หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิต แบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control - ZQC)
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
  ของเสีย (Defect) หมายถึง สิ่งของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์หรือสิ่งของที่ไม่มีคุณสมบัติทางคุณภาพถ้วนตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรและต้นทุนขององค์กรและความน่าเชื่อถือจากลู
   

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561
  Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
   

Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561
  Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
   

Service mind ยกระดับการบริการ ภายในโรงแรมด้วยจิตบริการ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
  การทำงานด้านบริการภายในโรงแรม คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลาย ทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการภายในโรงแรมห
   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
  ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพรา
   

หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานขาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ พนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
  กุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ
   

อบรมหลักสูตรประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ENERGY THAILAND 4.0)
วันที่ 18 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2560
  การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากในขณะนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys