Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2065 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 2 | 3 | 4 | [5] | 6 | 7 | 8 | Next> | Last>>

"Digital Next 2018" เจาะลึก... เคล็ดลับเด็ดธุรกิจSMEs มัดใจผู้บริโภค ยุคดิจิทัล
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
  สามารถนำข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาของวิทยากรตัวแทนจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงข้อมูลที่ได้จากงานวิ
   

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย VS เศรษฐกิจ ปี 61
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
  พบการเจาะลึก Demand & Supply โดยผลการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนาม
   

อบรมทำลิปสติก (ลิปแมท)
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
  หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ Make Up (ลิปแมท) สำหรับผู้ที่ต้องการมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตนเอง สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ลงมือทำจริง) ณ ห้องปฏิบัติการของบริษัท รับเพียง 10
   

สัมมนา แกะรอย 100 ล้าน แค่พลิกมุมคิดก็พลิกธุรกิจสู่ 100 ล้าน
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560, วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 , วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
  ธุรกิจ Online ใครว่าทำง่ายๆ ในความเป็นจริงแล้วมีปัญหามากมายที่คนขายของออนไลน์ต้องเจอ สัมมนาที่จะบอกเคล็ดลับ 5 ข้อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสร้างยอดขายนับล้านบาทได้ใน 6 เดือน
   

อบรมใช้โปรแกรมช่วยแปล Trados Studio เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเป็นนักแปลอาชีพ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนและต้องการเริ่มต้นอาชีพนักแปล โปรแกรมช่วยแปลเป็นโปรแกรมสำหรับนักแปลอาชีพที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนักแปล
   

เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
  หากเกิดปัญหาลูกหนี้ผ่อนชำระสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ จำเป็นที่พนักงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการตามหนี้จะต้องเตรียมตัวและแผนกลยุทธ์เพื่อติดตาม
   

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
  เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
   

หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิต แบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control - ZQC)
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
  ของเสีย (Defect) หมายถึง สิ่งของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์หรือสิ่งของที่ไม่มีคุณสมบัติทางคุณภาพถ้วนตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรและต้นทุนขององค์กรและความน่าเชื่อถือจากลู
   

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561
  Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
   

Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561
  Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
   

Service mind ยกระดับการบริการ ภายในโรงแรมด้วยจิตบริการ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
  การทำงานด้านบริการภายในโรงแรม คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลาย ทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการภายในโรงแรมห
   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และพิชิตใจลูกค้าในงานบริการที่เป็นเลิศ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
  ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพรา
   

หลักสูตร ฝึกอบรมพนักงานขาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ พนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
  กุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ
   

อบรมหลักสูตรประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ENERGY THAILAND 4.0)
วันที่ 18 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2560
  การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากในขณะนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน
   

Mirrors การสะท้อนที่หลากหลายสู่ภายในจิตใจตนเอง
วันพุธที่ 13 ธันวาคม - วันพฤหัสที่ 14 ธันวาคม 2560
  เป็นเรื่องการรู้จัก เข้าใจตนเอง เป็น inner healing ที่ส่งผลต่อการคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
   

ถอดรหัสกลยุทธ์การตลาดและโลจิสติกส์ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง...ธุรกิจปรับตัวอย่างไร
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โกลเบิลฟูด เทรดดิ้ง จำกัด
   

Mystery of ASIA...ดินแดนนี้มีอะไร?
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
  หากธุรกิจต้องการเติบโตหรือขยายตลาด ควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อการส่งออกไปยังตลาดเอเชีย พร้อมรับฟังคำแนะนำจากทั้งภาครัฐและประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการส่งออกที่ประสบความสำเร็
   

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
  เพื่อทราบถึงบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี และการเป็นผู้นำยุคใหม่ เรียนรู้ทักษะการบริหารงาน บริหารคน บริหารความคิดในการสร้างผลสำเร็จในงาน
   

การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
  เพื่อเป็นสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรร่วมกันใส่ใจต่อปัญหาการใช้พลังงานขององค์กร
   

โครงการอบรมการสร้าง Brand ให้กับ Band 2 ทำยังไงให้ดังให้ปังในวงการดนตรี
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
  มีเพลงดีแต่ไม่ดัง ไม่รู้จะทำยังไงให้ดังในวงการดนตรีร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆให้วงดนตรีของคุIเป็นที่จดจำ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys