Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรสุดยอดแผนกลยุทธ์วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
  เรียนรู้ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารแผนเพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนการวัดและการกำกับแผน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
  รียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
  เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
  เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย!
วันศุกร์ ที่ 4 - วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561
  หลักสูตร สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย (Sales Performance Management Best Practices) เป็นการรวบรวม แนวคิด แนวทางการจัดการบริหารงานขาย ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ
   

กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อไปประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
   

การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
   

มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและการจัดเก็บบำรุงรักษา
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อสร้างความรู้เรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน
   

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร เพื่อได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
  มีความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
   

Gen Y : เรียนรู้ เข้าใจได้กับการบริหาร Generation Y-Z
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
  เรียนรู้พวกเขาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
   

Time Management : เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดตารางงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการงานและบริหารเวลานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบและชีวิตประจำวันได้
   

กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to create Effective of KPIs) รุ่นที่ 2
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561
  พนักงานทุกระดับจะต้องทราบและเข้าใจถึงหลักการทำงานภายในหลักการของการนำ KPI มาใช้ในองค์กร แต่ในความเข้าใจนั้น จะขึ้นกับการนำเอาไปใช้ของพนักงานแต่ละระดับ
   

Seminar Material Handling & Machinery Exhibition 2018
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  Course 1 : Logistics system management of business with ERP SAP Business One Course 2 : Production system management with ERP SAP Business One
   

Public Training หลักสูตรภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
  มาร่วมถอดรหัสลับภาวะผู้นำและตามหาภาวะผู้นำและตามหา DNA ความเป็นผู้นำในตัวคุณไปพร้อมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม Click : https://goo.gl/WeKnLL
   

อาชีพตัวเเทนขายบ้านอิสระยุค4.0
อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา
  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจอยากมีงานอิสระได้ทำความรู้จักกับอาชีพตัวเเทนขายบ้าน งานที่สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด งานที่ทุกคนเริ่มต้นทำได้ เเม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อน
   

วิเคราะห์ทำเลทอง และ Update ราคาที่ดิน ปี 61
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
  สัมมนา วิเคราะห์ทำเลทอง และ Update ราคาที่ดินปี 61 นั้นทุกท่านจะได้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 5 – 10 ปี จนถึงปัจจุบัน และจากนั้นท่านจะได้ทราบถึ
   

วิทยาศาสตร์การทดลองระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
  ขอเชิญชวนน้องๆระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมทดลองเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ด้วยการทดลอง
   

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
  ใบกำหนดหน้าที่ลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ใช
   

** ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น 2) **
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
  ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ผู้นำในยุค 4.0 จำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ และกระบวนทรรศน์ที่สอดคล้อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบอย่างในการนำทีม
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys