Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2065 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
  ไขข้อข้องใจ ออกแบบและบริหารผลตอบแทน ยังไงถึงจะเรียกว่าดี จะขึ้นเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่ดีปีนี้? จ่ายผลตอบแทนพนักงานยังไง? ถึงจะเรียกว่ายุติธรรม เหมาะสม
   

** เจาะพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด **
วันที่ 16 มีนาคม 2561
  เรียนรู้กลไกตลาดผ่านกรณีศึกษาของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค การทำการตลาดในเชิงลึกที่ได้ผลจริง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรรมให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
   

Public Training หลักสูตรภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
  มาร่วมถอดรหัสลับภาวะผู้นำและตามหาภาวะผู้นำและตามหา DNA ความเป็นผู้นำในตัวคุณไปพร้อมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม Click : https://goo.gl/WeKnLL
   

อาชีพตัวเเทนขายบ้านอิสระยุค4.0
อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา
  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจอยากมีงานอิสระได้ทำความรู้จักกับอาชีพตัวเเทนขายบ้าน งานที่สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด งานที่ทุกคนเริ่มต้นทำได้ เเม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อน
   

วิเคราะห์ทำเลทอง และ Update ราคาที่ดิน ปี 61
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
  สัมมนา วิเคราะห์ทำเลทอง และ Update ราคาที่ดินปี 61 นั้นทุกท่านจะได้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 5 – 10 ปี จนถึงปัจจุบัน และจากนั้นท่านจะได้ทราบถึ
   

วิทยาศาสตร์การทดลองระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
  ขอเชิญชวนน้องๆระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมทดลองเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ด้วยการทดลอง
   

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
  ใบกำหนดหน้าที่ลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ใช
   

** ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น 2) **
วันที่ 16 มีนาคม 2561
  ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ผู้นำในยุค 4.0 จำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ และกระบวนทรรศน์ที่สอดคล้อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบอย่างในการนำทีม
   

** ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น 2) **
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  Thailand 4.0 จะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งด้านบุคคล การเงิน การตลาดและการบริหารจัดการ
   

** ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2) **
วันที่ 19 เมษายน 2561
  เพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความได้เปรียบทางธุรกิจ
   

** เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น 2) **
วันที่ 19 เมษายน 2561
  การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมการงานต่างๆ และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องเรียนรู้เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
   

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) 2 วัน
วันจันทร์และอังคาร ที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561
  การพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ ไม่ใช่การเพียงแค่แผนการฝึกอบรมเพียงเท่านั้น แต่ผู้พัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ในองค์กรต้องเข้าใจหลักการพัฒนาจากพื้นฐานเบื้องต้นรวมไปถึงการบูรณากรระบ
   

Global Company Visit Program ครั้งที่ 33 ชวนน้องเปิดประสบการณ์ไปกับ อาท เคมิคัล
24 มกราคม
  โครงการ Global Company Visit Program ครั้งที่ 33 ชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลายศึกษาดูงาน “ARS Seeking A Little Quality Of Life” เยี่ยมชมบริษัท ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ
   

กลยุทธ์ดิจิทัลสู่นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
  เป็นการนำแนวคิดทางดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับในยุคอุตสาหกรรม 4.0เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษา สนใจหรือประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
วันพุธ ที่ 21 - วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
  หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือทัศนคติ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
  มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
  จากหลักแนวคิดต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง รวมถึงวิธีการและเครื่องมือที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys