Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <Previous | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า(Inventory & Warehouse Management)
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
  การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
   

ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน)
วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 25-26 เมษายน 2561
  ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ
   

Lean Supply Chain
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจ แนวคิดกระบวนการทำงานแบบ Lean supply chain ในระดับที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
   

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 Gen”
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ และปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 Why
   

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพด้วยหลัก 8D Report & Why Why Analysis
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
  1.เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพโดยใช้หลักการ 8D Report และ Why-Why Analysis 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มขีดความสามารถช่วยองค์กรในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
   

** จุดประกายการบริหารการเปลี่ยน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน **
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  การบริหารการเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจธรรมชาติ ต้องรู้ทัน และหาทางในการปรับกระบวนการคิด และกระบวนการทำงานให้ดำรงอยู่อย่างเหมาะสม
   

** ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ **
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  ทำความเข้าใจเรื่องเงินเงินจากการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งมีมากมายหลายประเภท ตามกฏหมายแรงงาน เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป
   

บรรพชาสามเณรแบบเน้นปฏิบัติธรรม
วันที่ 25 มีนาคม - 28 เมษายน 2561
  พัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ยุวพุทธฯ สามเณรใจเพชร​ รุ่น​ 24​ และ​ สามเณรลูกแก้ว​ รุ่น​ 9
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Blue Ocean Shift and Innovation Strategy
วันพุธที่ 21 มี.ค. 2561
  หลักสูตรใหม่ที่ผู้บริหารด้านกลยุทธ์ทุกคนไม่ควรพลาด! ยกระดับทะเลสีครามสำหรับธุรกิจคุณ
   

กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
  กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมีความสำคัญยิ่ง และประเด็น ที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแต
   

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
  1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
   

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
  บทบาทหน้าที่ ของ HR ฝึก Role Play สัมภาษณ์งาน การตั้งคำถาม/work shop “จัดกิจกรรมพนักงาน”รูปแบบและตัวอย่างกิจกรรม หลักการทำงานที่เกี่ยวข้องพื้นฐานต่างๆที่ควรมีในการบริหาร
   

หลักสูตร Customer Satisfaction Survey (การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า)
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  คำแนะนำหลักสูตร ทุกองค์กรล้วนมีหน้าที่ให้บริการไม่ว่าจะบริการ ภายในหรือภายนอก การบริการที่มีคุณภาพต้องมีการติดตามความพึงพอใจเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อขจัดข้อ
   

หัวหน้างานมืออาชีพ (The Professional Supervisor)
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ความเข้าใจในหลัการการบริหารจัดการและเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับหัวหน้างาน หัวหน้างานจึงจำเป็นเรียนรู้ในมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Management Competency)
   

หลักสูตรราคาพิเศษ!!! ++เรียนรู้เรื่องสมรรถนะอย่างง่ายสำหรับ HR มือใหม่ (Easy Competency for New HR)
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
  เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสรรหาคนอย่างที่ใช่ พัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย
   

หลักสูตรราคาพิเศษ!!! : เทคนิคการรับมือและแก้ไขปัญหาการทำงานของลูกน้อง (People Handing Technique)
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
  เรามักพบปัญหาหนักในอยู่เสนอว่าพนักพนักงานบางคนทัศคติทางลบกับงานและหัวหน้างานอย่างมาก บางคนทำตัวไม่น่ารัก เป็นที่น่าเบื่อหน่ายของเพื่อนร่วมงาน
   

หลักสูตรราคาพิเศษ!!! :เทคนิคการบริหารลูกน้อง Gen Y (Managing Your Gen Y Workforce for High Result)
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรนี้ จะช่วยให้มุมมอง แนวทางและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากร Gen Y ในองค์กรของท่าน
   

การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
  ในการเจรจายุคปัจจุบันของการทำธุรกิจสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือผู้เจรจาจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัวเกิดการตัดสินใจซื้อ
   

เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายของการเป็นนักขายมืออาชีพ
   

เจาะลึก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 60 เพื่อความพร้อมขององค์กร
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
  ได้รู้และเข้าใจ ในข้อกฎหมายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys