Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
การบริการที่ดี เริ่มที่ใจ
คนเราเมื่อจบการศึกษาแล้ว ไม่ว่าจบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก สิ่งที่ทุกคนหวัง นั่นคือ "การทำงาน" เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเองดำรงอยู่ได้..แต่ในโลกของการทำงานแล้วจะไม่เหมือนกับโลกที่ยังคงเป็นนักศึกษา...เพราะโลกของการทำงานที่ดีนั้น สิ่งสำคัญ การทำงานที่ดีนั้น ขึ้นอยู่ที่ "คนเราต้องรักงานที่เราต้องปฏิบัติด้วย"...เรียกว่า "มีใจรักงาน" เป็นทุนเดิม เพราะถ้ามีสิ่งนี้แล้ว จะทำให้คน ๆ นั้น ปฏิบัติงานที่ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีต่อส่วนราชการ

 

การบริการที่ดี เริ่มที่ "ใจ"

ส่วนเรื่อง "การบริการ" จะเป็นหน้าที่ ๆ หนึ่งที่อยู่ในกระบวนการของการทำงาน การบริการจะประกอบด้วย รอยยิ้ม + คำพูด (น้ำคำ) + จิตใจ (น้ำใจ) ซึ่งจะต้องปรากฏในผู้ให้บริการที่จะต้องทำให้ผู้รับบริการมีความสุข + พึงพอใจในสิ่งที่จะได้รับ...สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติ นั่นคือ "การยิ้มให้" สำหรับการยิ้มก็จะต้องออกมาจากใจ + มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่ สอบถามว่ามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือได้บ้าง... + คำพูด หรือ น้ำคำที่สอบถามก็ต้องฟังดูไพเราะ น่าฟัง ไม่กระโชกโฮกฮาก + มีจิตใจช่วยเหลือบริการแก่ทุก ๆ คน ที่เข้ามาสอบถามงาน ไม่ละเลยเมื่อเห็นคนมาติดต่อแล้วทำเพิกเฉย...

จงทำใจให้เต็มไปด้วยคำพูดที่ว่า "มีอะไรให้ผม (ดิฉัน) ช่วยบ้าง?"..."ผม (ดิฉัน) ช่วยนะครับ (คะ)...แทนคำพูดที่ว่า "คุณจะช่วยอะไรผม (ดิฉัน)"...เมื่องานที่ตนเองเสร็จแล้ว ควรมีน้ำใจที่จะสอบถามเพื่อน ๆ ร่วมงานบ้างว่า...มีอะไรให้ช่วยทำบ้างหรือไม่...ไม่ควรทำท่าทางที่นั่งนิ่ง ดูดายไม่ช่วยเหลือ...การทำงานที่มีความสุข ทุกคนสร้างได้ด้วยตัวของคุณเอง...ใครที่ทำงานแบบมีความทุกข์ ฝืนใจ เชื่อได้เลยว่าไม่สามารถหาความสุขจากที่อื่น ๆ ได้ ความสุขเกิดจากการที่ได้ทำงานจะเป็นความสุขที่สามารถสร้างได้ ถ้าใช้ "ใจ" ช่วยทำ...

 

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/493964


ผู้เข้าชม : 1543 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys