Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
PR & News Zone > ภาพกิจกรรม
 
 
 
กองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหลักสูตรพัฒนา และเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องบอร์ดรูม1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจากกองทัพอากาศ (The Royal Thai Air Force Chief Information Office: RTAF CIO) จำนวน 41 ท่าน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหลักสูตรพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง โดยมีคุณชาญ สารเลิศโสภณ ผู้อำนวยการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม และดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานโครงการศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย (Thai Industrial Data & Information Center: TIDIC) เป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจะได้รับความรู้ในการบริหารจัดการโครงการศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการการ Thailand ICT Excellence Award 2008 จากนั้นมีการพาคณะฯ เยี่ยมชมจุดให้บริการต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ ได้แก่
     - สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
     - งานระบบข้อมูล และห้องสมุด ส.อ.ท.
     - ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย (TIDIC)
     - งานบริการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)

 
Found 5 Item(s)
Page    [1]
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys