Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สุดยอดโซนแห่งการค้นหาข่าวสารการฝึกอบรมสัมมนา

เรารวบรวมทุก ๆ หลักสูตร ทุก ๆ งานสัมมนาทั่วประเทศมาไว้ให้ท่านในที่นี่ที่เดียว

สนใจลงประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา คลิกที่นี่

หากท่านไม่สามารถลงประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อที่ contact@thaitrainingzone.com

หรือนใจจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-house Training สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 085-933-9797

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์(Strategic Program)
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557
หลักสูตรนี้เป็นหนึ่งหลักสูตรของโปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ ท่านจะได้เรียนรู้หลักการบริหารและแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
ภาวะผู้นำในศตรวรรษที่ 21: แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์จากผู้บริหาร รุ่นที่ 2
วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2557
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ จะมีกระบวนการที่ดำเนินงานในลักษณะที่ต้องมีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจที่ดี และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการจัดทำ Training Road Map
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองกลยุทธ์องค์กร
จัดโดย Professional Training Solution
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
วามเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการดูแลเอาใจใส่ในงานมากขึ้น ลดความเสียหาย
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
เรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการเขียนแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ เพื่อสู่ภาคปฏิบัติในการวางแผนการตลาด
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
  หลักสูตรเรียนรู้ในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้

หลักสูตรวุฒิบัตรจุฬาฯ หลักการบริหารการเงิน รุ่นที่ 35
28 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
  เข้าใจหลักการคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงิน สามารถอ่านและวิเคราะห์ภาวะการเงินขององค์กร ใช้ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กรที่มีอยู๋ เพื่อการตัดสินใจ

หลักสูตร : Overhaul The Analog to Digital B2B Stronghold
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
  MGA ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโดย สุดยอด 2 กูรู การตลาดดิจิตอลของวงการกับ 2 วัน แห่งการรื้อฟื้นระบบการตลาดอะนาล็อก สู่กระบวนการดิจิตอลแบบ “ยกเครื่อง”

หลักสูตรอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557
  เรียนรู้ทักษะรอบด้านใน 6 ประการเช่นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
  ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “English for Socializing” วันที่ 14 ตุลาคม 2557
14 ตุลาคม 2557
  การเข้าสังคมกับชาวต่างชาติ มุ่งต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

โปรแกรมหลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนการขาย(Sales Planning Strategy Program)
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน พฤศจิกายน
หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

Professional Presentation using Microsoft PowerPoint 2010
จัดโดย 9Expert Training
วันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดโดย Brainasset
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

กิจกรรมการพัฒนาศึกษาวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์และพัฒนาผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 57

กิจกรรมเปิดตัว Craft Villa แหล่งรวมสุดยอดงานคราฟท์ จากทั่วประเทศไทย
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2557

สัมมนาฟรี Facebook ขยายช่องทางเงินล้าน
จัดโดย Incrystal
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

การยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้วยตลาดทุน
จัดโดย คุณขนิษฐา โสภักดี
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

SMEs...ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ
จัดโดย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ระดมความคิด...สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น ภายใต้หลักสูตร: การพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
จัดโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

พัฒนาเครื่องจักรให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ค้นพบความเป็นเลิศในตัวคุณ 2 ชม ที่จะสร้างความแตกต่างกับชีวิตคุณ
จัดโดย prospergroup
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

 
 
 
 
Zone
ความรู้

23 กันยายน 2557 แนวโน้มของการบริหารจัดการ Work-Life Balance ในองค์กร

22 กันยายน 2557 รินหัวใจใส่งานบริการ สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

22 กันยายน 2557 เมื่อหัวหน้าหมดใจในการทำงาน

22 กรกฎาคม 2557 20 จำพวก ชวนป่วนในที่ทำงาน

22 กรกฎาคม 2557 เรื่องที่ทำตามกันมาแบบผิด ๆ แต่ผู้บริหารคิดว่าถูก ?

22 กรกฎาคม 2557 ชั่งน้ำหนักงานให้แฟร์

13 มิถุนายน 2557 การทำงานเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ยังมีอยู่จริงหรือ

13 มิถุนายน 2557 สแกนนิสัย "คน 4 เจเนอเรชั่น" แม้ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้