Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สุดยอดโซนแห่งการค้นหาข่าวสารการฝึกอบรมสัมมนา

เรารวบรวมทุก ๆ หลักสูตร ทุก ๆ งานสัมมนาทั่วประเทศมาไว้ให้ท่านในที่นี่ที่เดียว

สนใจลงประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา คลิกที่นี่

หากท่านไม่สามารถลงประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อที่ contact@thaitrainingzone.com

หรือนใจจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-house Training สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 085-933-9797

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
ภาวะผู้นำในศตรวรรษที่ 21: แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์จากผู้บริหาร รุ่นที่ 2
วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2557
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อบรม สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
บรรยาย ยกตัวอย่าง Workshop เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม)
จัดโดย VICKK Training
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
การวางแผนนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การคิดและการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถึงวิธีการกระทำที่จำเป็นและสมควรจะต้องปฏิบัติ อีกทั้งเป็นกระบวนการ
จัดโดย บริษัท เอชอาร์ดี เทรนนิ่ง พลัส จำกัด
Professional Presentation using Microsoft PowerPoint 2010
วันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งานMicrosoft PowerPointให้มีประสิทธิภาพ การสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่จะตรึงผู้ชมในขณะนำเสนอ
จัดโดย 9Expert Training
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักการตลาดและนักขายที่ประสงค์จะเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด ปรับมุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรแก่องค์กรในระยะยาว
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
  หลักสูตรเรียนรู้ในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้

หลักสูตรวุฒิบัตรจุฬาฯ หลักการบริหารการเงิน รุ่นที่ 35
28 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
  เข้าใจหลักการคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงิน สามารถอ่านและวิเคราะห์ภาวะการเงินขององค์กร ใช้ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กรที่มีอยู๋ เพื่อการตัดสินใจ

การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ เพื่อความรักองค์การ
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557
  องค์การจะอยู่รอด เติบโต และเข้มแข็ง เมื่อทุกคนยึดโยงอยู่กับวัฒนธรรมองค์การ มีค่านิยม ที่เกาะเกี่ยวให้ก้าวเดินไปด้วยกัน ทุ่มเทความคิดและศักยภาพของแต่ละคนให้เป็นหนึ่งเดียว

หลักสูตรอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557
  เรียนรู้ทักษะรอบด้านใน 6 ประการเช่นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

“เทคนิค วิธีการ และข้อต้องระวัง การจัดทำ Invoice Declaration ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ Self Cert.
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
  หลักสูตรนี้ท่านจะได้เทคนิคในการจัดทำ Invoice Declaration ให้ถูกต้องอย่างมากมาย

ศึกษาดูงาน ธุรกิจ Office Supply ในระบบ e-Commerce และการบริหารจัดการคลังสินค้า "บริษัท ออฟฟิศเมท จำก
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  ศึกษาดูงาน ธุรกิจ Office Supply ในระบบ e-Commerce และการบริหารจัดการคลังสินค้า "บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)" วันที่ 12 พย 57 ณ คลังสินค้าออฟฟิศเมท เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
  เรียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรม

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน ธันวาคม
 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

กิจกรรมเจรจาธุรกิจกับจีน ในงาน China Products Show 2014 และงาน China ASEAN Community Fair
จัดโดย คุณเอกพล
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2557

ค้นพบความเป็นเลิศในตัวคุณ
จัดโดย Prosper Group

สัมมนา “ก่อนเป็นแฟรนไชส์มืออาชีพ”
จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557

จัดสัมมนาฟรี “เปิดขุมทรัพย์ใหม่ เจาะตลาดใหญ่การค้าจีน”
จัดโดย เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น
ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ปันเสวนาฟรี : ผ่าทางตัน ดันธุรกิจครอบครัว รุก AEC
จัดโดย “วิทยุเนชั่น” และ “รายการลับคมธุรกิจ” FM.90.5 MHz.
วันอังคารที่ 18 พ.ย.2557

กิจกรรมการพัฒนาศึกษาวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์และพัฒนาผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์
จัดโดย กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 57

กิจกรรมเปิดตัว Craft Villa แหล่งรวมสุดยอดงานคราฟท์ จากทั่วประเทศไทย
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2557

การยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้วยตลาดทุน
จัดโดย คุณขนิษฐา โสภักดี
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

 
 
 
 
Zone
ความรู้

23 กันยายน 2557 แนวโน้มของการบริหารจัดการ Work-Life Balance ในองค์กร

22 กันยายน 2557 รินหัวใจใส่งานบริการ สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

22 กันยายน 2557 เมื่อหัวหน้าหมดใจในการทำงาน

22 กรกฎาคม 2557 20 จำพวก ชวนป่วนในที่ทำงาน

22 กรกฎาคม 2557 เรื่องที่ทำตามกันมาแบบผิด ๆ แต่ผู้บริหารคิดว่าถูก ?

22 กรกฎาคม 2557 ชั่งน้ำหนักงานให้แฟร์

13 มิถุนายน 2557 การทำงานเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ยังมีอยู่จริงหรือ

13 มิถุนายน 2557 สแกนนิสัย "คน 4 เจเนอเรชั่น" แม้ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้