Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

ThaiTrainingZone เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรอบรม Public Training อบรม สัมมนาฟรี

สนใจสมัครเป็น Training Partner เพื่อลงประชาสัมพันธ์ฟรี ได้ที่นี่ 

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

หลักสูตรฝึกอบรม:การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD Strategy & Planning)
ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
หลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่42(Financial Management & Tax Planning)
9-26 กุมภาพันธ์ 2559
เรียนรู้ หลักการบริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานการเงิน การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ การบริการภาษีและวางแผนทางภาษี และหลักเศรษฐศาสตร์การเงิน
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้เขา รู้เรา โน้มน้าวจูงใจคนได้ง่ายๆ ด้วยหลัก DOPE
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
คลาสที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้อื่น ด้วยการเรียนรู้สไตล์การสื่อสารของตัวเอง และศึกษาเกี่ยวกับสไตล์การสื่อสารประเภทอื่นหลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้จุดเด่นพัฒนาจุดด้อย
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมหลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)
จัดโดย Vickk Training
เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ(Formulating Marketing Strategies)
อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาด
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (Winning with Risk Management)
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
  เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 58 (Business Analysis)
วันที่ 2-11 มีนาคม 2559
  การวิเคราะห์ทางธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน การเงิน การตลาด การลงทุน เป็นทักษะที่จะต้องมีให้ครบในทุกคนและทุกส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

สัมมนา IC Talk’59 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Voice of Customer and Complain Management”
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
  หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงแนวคิดการจัดการอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การรับฟังเสียงของลูกค้าที่ได้ผล ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งวิธีการเชิงคุณภาพ และการสำรวจวิจัยในเชิงปริมาณ

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารคนแบบ 360 องศา(360 Degree Managing People)
พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
  เคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำและทำงานกับบุคคลทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับบน,ระดับเดียวกัน และระดับล่าง

ครบเครื่องเรื่องส่งออกเพื่อรองรับ AEC
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
  หลักสูตรนี้จะช่วยท่ายให้เข้าใจขบวนการส่งสินค้าออกไปขาย การใช้เครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุมรอบคอบ การควบคุมต้นทุน

กิจกรรมศึกษาดูงาน IC Site Visit "บริษัท ซีพีแรม จำกัด"
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการผลิต สามารถทำให้การพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Tableau 9.2 Visual Analytics Workshop (25 ก.พ. 2559)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  KMS จัดฟรีสัมนา Tableau Visual Analytics Workshop วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2559, 13:30 - 16:00 @ Exchange Tower 42nd Fl

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง(5 Advance Sales Skills)
วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
  เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน มีนาคม
หลักสูตรวุฒิบัตร ภาวะผู้นำและการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ (Effective Leadership & Coaching)
จัดโดย โรงแรมมณเฑียรสุรวงศ์ (ตรงข้ามจามจุรีสแควร์)
วันที่1-18 มีนาคม 2559

ยกระดับการปฐมนิเทศสู่โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่ (Transforming Your Orientation into On-boarding Prog
จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559

การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด : KPI
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559

หลักสูตร People Management Skills for Success
จัดโดย Network Training Center Co., Ltd.
10-11 มีนาคม 2559

รอบรู้เรื่อง เทคนิค การตีความ Incoterms และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้า
จัดโดย บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
จัดโดย บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559

หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่7 (Risk Management)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-31 มีนาคม 2559

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

Tableau 9.2 Visual Analytics Workshop (25 ก.พ. 2559)
จัดโดย Knowledge Management Systems
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

สัมมนาฟรี ชี้ 8 ช่องทางสร้างรายได้ผ่านสมาร์ทโฟน ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
จัดโดย M-Education

CONC Thammasat Forum ''ทางออก SMEs ไทยในยุค AEC''
จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

“PIM Work-based Education Forum #2 Show & Share Case : Networking University”
จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สัมมนา QPay's First Step Show แอพฯใหม่ที่จะทำให้ทุกการใช้จ่ายของคุณง่ายขึ้น
จัดโดย ทีมผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจาก บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

10เดือน 150 ล้านขายของออนไลน์
จัดโดย Digital Homemade By the sun CO.,LTD.
30 มกราคม 2559

การศึกษาโอกาสทางการคาและการลงทุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ สมคิด ลวางกูร กับคุณ ณัฐจิตา พุ่มเงิน มาเจอกัน @เชียงใหม่
จัดโดย winnerestate
วันศุกร์12 มีนาคม 2552

 
 
 
 
Zone
ความรู้

21 มกราคม 2559 5 แนวสร้างงานในฝันให้พนักงานในองค์กร

4 ธันวาคม 2558 การประหยัดพลังงานใกล้ตัวง่ายๆ ฉบับชาว office

12 พฤศจิกายน 2558 8 นิสัยที่ต้องกำจัดเพื่อความสำเร็จในการงาน

5 พฤศจิกายน 2558 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าทำงานในออฟฟิศ Startup สมัยใหม่

5 พฤศจิกายน 2558 เด็ก Gen Y และผู้ใหญ่วัย Boomer ทำงานร่วมกันได้อย่างไร

13 กรกฎาคม 2558 7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

13 กรกฎาคม 2558 ตัวอย่างพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

13 กรกฎาคม 2558 5 สิ่งสำคัญในการประเมินผลการทำงานครึ่งปี

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys