Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

ThaiTrainingZone เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรอบรม Public Training อบรม สัมมนาฟรี

สนใจสมัครเป็น Training Partner เพื่อลงประชาสัมพันธ์ฟรี ได้ที่นี่ 

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

Strategic Center จัดฝึกอบรมวิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
จัดโดย คุณนิจวรีย์
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 64 (Business Analysis)
วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2560
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง
27 เมษายน 2560
ทุกวันนี้ ทุกคนตกอยู่ภายใต้การทำงานที่เร่งรีบแข่งขัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่เปลี่ยนไป หลายคนเกิดปัญหาสุขภาพแม้วัยจะยังเยาว์หรือยังไม่ถึงวัยที่ควรจะป่วย...
จัดโดย สอบถามโปรโมชั่นพิเศษ คุณฝ้าย ผกากรอง โทร. 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 ต่อ 102
กระบวนการนำเข้า–ส่งออก สำหรับผู้นำเข้าส่งออกหน้าใหม่
27 เมษายน 2560
ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศขยายตัวขึ้นอย่างมาก ทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีน และการเปิด AEC ของกลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเ
จัดโดย สถาบัน V-SERVE
การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลากหลาย จึงจะสามารถพัฒนาเครื่องมือให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์การของตนเอง
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
Strategic Center จัดฝึกอบรม ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ(Logical & System Thinking)
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
ดังนั้น หลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
จัดโดย คุณนิจวรีย์
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

Strategic Center จัดฝึกอบรม สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ(Formulating Marketing Strategies)
พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
  เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาด

Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2560
  ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Strategic Center จัดฝึกอบรม การจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก
อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560
  เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกเครื่องมือมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำมาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารงาน

การพัฒนาภาพลักษณ์ยุคใหม่สู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทีมงาน
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
  เป็นคําตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทํางานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน

Strategic Center จัดฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
  เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน พฤษภาคม
Strategic Center จัดฝึกอบรม การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
จัดโดย คุณนิจวรีย์
พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 32
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560

หลักสูตร : 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
จัดโดย ปุญญารัสมิ์
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตร (Effective Project Management)
จัดโดย คุณนิจวรีย์
อังคาร ที่ 16 - พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560

Site Visit : Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
19 พฤษภาคม 2560

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
จัดโดย บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
จัดโดย บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

Strategic Center จัดฝึกอบรมแนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
จัดโดย คุณนิจวรีย์
วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

Professional Practices Project พัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
จัดโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560

รับสมัครอาจารย์ร่วมโครงการ Talent Mobility 4.0 // ฟรี
จัดโดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560

DEPA จัดอบรมฟรี หลักสูตรBig Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analys
จัดโดย วราภรณื
17 เมษายน 2560

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ HR ครั้งที่ 1/2560...ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบครั้งแรก
จัดโดย ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM HRCC)
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 (สอบข้อเขียน ชั้น 3, 4, 5)

UTP FOR THAILAND 4.0
จัดโดย บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

(ฟรี) "Digital Economy: ความพร้อมของคุณและประเทศไทย?"
จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560

Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
จัดโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

พบ Google เปิดทางดัง สร้างยอดขายปังๆ ใน 3 ชั่วโมง (ฟรี)
จัดโดย ืิnbthailand

 
 
 
 
Zone
ความรู้

26 กุมภาพันธ์ 2560 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

14 กุมภาพันธ์ 2560 Relationship กับการทำงาน HR

26 มกราคม 2560 สภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่

16 มกราคม 2560 7 วิธีการบริหารเจ้านายและลูกน้อง

15 ธันวาคม 2559 “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคน

27 พฤศจิกายน 2559 การทำงานอย่างมีความสุข

1 พฤศจิกายน 2559 การบริการที่ดี เริ่มที่ใจ

13 กรกฎาคม 2559 สภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys