Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

ThaiTrainingZone เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรอบรม Public Training อบรม สัมมนาฟรี

สนใจสมัครเป็น Training Partner เพื่อลงประชาสัมพันธ์ฟรี ได้ที่นี่ 

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 3 (Human Resource Development Intensive)
6 - 24 ก.พ. 2561
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (EQ Management)
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการกับอารมณ์นำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพ
จัดโดย Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561
เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหาร
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
  “เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันUpdateเครื่องมือใหม่ ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันให้เท่าทันการแข่งขันและเข้าถึงลูกค้าด้วยวิถีการสื่อสารสมัยใหม่

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
  จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ​(Effective of Training Road Map) รุ่นที่ 2
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
  ผู้อบรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ให้มีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานที่มีประสิทธิภาพ
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
  เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน กุมภาพันธ์
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

Seminar Material Handling & Machinery Exhibition 2018
จัดโดย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อาชีพตัวเเทนขายบ้านอิสระยุค4.0
จัดโดย อีอาร์เอสมุทรปราการ
อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา

วิทยาศาสตร์การทดลองระดับประถมศึกษา
จัดโดย Top Science รามคำแหง 170
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

Global Company Visit Program ครั้งที่ 33 ชวนน้องเปิดประสบการณ์ไปกับ อาท เคมิคัล
จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
24 มกราคม

กลยุทธ์ดิจิทัลสู่นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
จัดโดย ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

"Digital Next 2018" เจาะลึก... เคล็ดลับเด็ดธุรกิจSMEs มัดใจผู้บริโภค ยุคดิจิทัล
จัดโดย กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

สัมมนา แกะรอย 100 ล้าน แค่พลิกมุมคิดก็พลิกธุรกิจสู่ 100 ล้าน
จัดโดย Self Made Millionaire
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560, วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 , วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

ถอดรหัสกลยุทธ์การตลาดและโลจิสติกส์ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง...ธุรกิจปรับตัวอย่างไร
จัดโดย อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

 
 
 
 
Zone
ความรู้

26 กุมภาพันธ์ 2560 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

14 กุมภาพันธ์ 2560 Relationship กับการทำงาน HR

26 มกราคม 2560 สภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่

16 มกราคม 2560 7 วิธีการบริหารเจ้านายและลูกน้อง

15 ธันวาคม 2559 “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคน

27 พฤศจิกายน 2559 การทำงานอย่างมีความสุข

1 พฤศจิกายน 2559 การบริการที่ดี เริ่มที่ใจ

13 กรกฎาคม 2559 สภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys