Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สุดยอดโซนแห่งการค้นหาข่าวสารการฝึกอบรมสัมมนา

เรารวบรวมทุก ๆ หลักสูตร ทุก ๆ งานสัมมนาทั่วประเทศมาไว้ให้ท่านในที่นี่ที่เดียว

สนใจลงประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา คลิกที่นี่

หากท่านไม่สามารถลงประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อที่ contact@thaitrainingzone.com

หรือนใจจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-house Training สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 085-933-9797

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

Project Management
วันที่ 9-10 กันยายน 2557
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนจนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ
จัดโดย ศูนย์พัฒนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
โครงการอบรม The Future Marketing Program # 3
วันอังคารที่ 16 – อังคารที่ 30 กันยายน 2557
โครงการอบรม The Future Marketing Program # 3 (การตลาดแห่งอนาคต รุ่น 3) จัดโดย....ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Microsoft Excel : Advanced Database & PivotTable Analysis
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับข้องกับข้อมูล (Database) และการทำรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบด่วนๆ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
รู้เท่าทัน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ วิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องเสียภาษีก่อนที่จะถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกำหนดให้ผู้จ่าย
จัดโดย Professional Training Solution
การจัดทำตัวชี้วัด.. KPI,ATI,PDI,ATI.. “KAPA” เพื่อใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557
ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยทั่วไปแล้วจะมีหลัก และวิธีในการวัดผลของการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดงานเกิด ประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลก็มีด้วยกันหลายตัวแล้ว
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
หลักสูตรฝึกอบรม : Marketing@Work
วันที่ 16 กันยายน 2557
หลักสูตรนี้ได้รวบรวมทักษะในด้านต่างๆที่นักการตลาดควรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวางแผนการตลาด ทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด และการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกับงานตลาดจริง
จัดโดย ศูนย์พัฒนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
วันที่ 11 กันยายน 2557
  หลักสูตรนี้เราจึงจะได้นำระบบคิดในรูปแบบต่างๆมาศึกษากัน เพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตร "การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" รุ่นที่ 50
27 ก.ย. - 11 ต.ค.57 (อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์)
  ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเป็นทักษะที่จะต้องมีให้ครบในทุกคนและทุกส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “Digital Marketing for Travel Industryกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจท่อง
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
  หลักสูตรใหม่ เนื้อหาจัดเต็ม 1 วันพร้อมวิทยากรรับเชิญ

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
วันที่ 12 กันยายน 2557
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึง กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาด และสามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์การตลาดของตนได้จริง

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
  “การเจรจาต่อรอง” เป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ฝ่าย ฉะนั้นการเจรจาต่อรองจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น และนอกจากนั้นเทคนิคการเจรจายังเป็นเครื่องมือที่ทรง

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “เคล็ดลับประหยัดภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย” วันที่ 11 กันยายน 2557
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
  หลักสูตรที่เรียนรู้จากแผนผังความคิด เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ไม่ได้เป็นนักบัญชีก็เรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยาก

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
วันที่ 17 กันยายน 2557
  เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กรได้

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
วันที่ 19 กันยายน 255
  หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ ทั้ง5 รูปแบบ

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน ตุลาคม
การบริหารคลังสินค้าและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

QM02_ISO 9001:2008 Internal Audit
จัดโดย TÜV NORD (Thailand) LTD.
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557

เทคนิคการบริหารเอกสารอย่างครบวงจร ด้วยระบบคุณภาพ 5ส
จัดโดย Brainasset
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

หลักสูตร การจัดการงานจัดซื้อเชิงรุก
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

Every Business is a Digital Business ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิทัล
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

Every Business is a Digital Business ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิทัล
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

หัวข้อ มาตรฐานงานแพ็ทเทิร์นสำหรับการสร้างแบรนด์
จัดโดย ฝ่ายกิจกรรม

Tableau Visual Analytics Workshop (25 ก.ย. 2557)
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557

QlikView Self-Service Business Intelligence Workshop (11 ก.ย. 2557)
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

A Breakthrough to NLP - What's stopping me from my GREATNESS?
จัดโดย ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

ฟรี/ร่วมบุญเพื่อการกุศล!! สร้างฝันสู่ความสำเร็จด้วยการเปิดเวปขายของออนไลน์รุ่นที่5 (ด่วน!! ก่อนเต็ม)
จัดโดย Siamvendora Training
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

อบรมธุรกิจออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ ฟรี!
จัดโดย บริษัท Vevo Systems - วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด
วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557

เสวนา “จุดพลังความคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ พิชิตตลาด AEC” (ภาคตะวันออก)
จัดโดย ศูนย์ AEC Business Support Center
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

 
 
 
 
Zone
ความรู้

22 กรกฎาคม 2557 20 จำพวก ชวนป่วนในที่ทำงาน

22 กรกฎาคม 2557 เรื่องที่ทำตามกันมาแบบผิด ๆ แต่ผู้บริหารคิดว่าถูก ?

22 กรกฎาคม 2557 ชั่งน้ำหนักงานให้แฟร์

13 มิถุนายน 2557 การทำงานเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ยังมีอยู่จริงหรือ

13 มิถุนายน 2557 สแกนนิสัย "คน 4 เจเนอเรชั่น" แม้ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้

13 มิถุนายน 2557 เงินเดือนกับการสร้างแรงจูงใจ

20 พฤษภาคม 2557 ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีอะไรบ้าง

20 พฤษภาคม 2557 คุณสมบัติเชิงลึกที่พนักงานควรมี