Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สุดยอดโซนแห่งการค้นหาข่าวสารการฝึกอบรมสัมมนา

เรารวบรวมทุก ๆ หลักสูตร ทุก ๆ งานสัมมนาทั่วประเทศมาไว้ให้ท่านในที่นี่ที่เดียว

สนใจลงประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา คลิกที่นี่

หากท่านไม่สามารถลงประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อที่ contact@thaitrainingzone.com

หรือนใจจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-house Training สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 085-933-9797

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

หลักสูตรฝึกอบรม : 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักขายได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน 7 ขั้นตอนที่สำคัญในงานขาย
จัดโดย ศูนย์พัฒนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
B2B Marketing
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดแบบ B2B สามารถวางแผนการดำเนินการ B2B Marketing ที่สามารถนำไปใช้ได้ผลจริงในองค์กรของคุณ”
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
หลักสูตร “เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร” นี้ จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลแสดงบทบาทเหมือนนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
การสร้างกราฟและรายงานเพื่อการนำเสนอด้วย Excel pivot table & chart
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
ในยุคปัจจุบันนี้องค์กรภาครัฐหรือธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าไอทีเป็นเครื่องมือที่ช่วยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางในการบริหารองค์ก
จัดโดย พัชมน นัยนา
การกำหนดขนาดรุ่นการสั่งที่ประหยัดและการกำหนดสต๊อกปลอดภัย
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
หลักสูตร 2 วัน วันอังคารที่ 19 – วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หลักสูตรอบรม : โปรแกรมการพัฒนา “วิทยากรภายใน” มืออาชีพ
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557
หลักสูตรนี้ช่วยปรับปรุงทักษะการสื่อสารการถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนการใช้เทคนิครวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่างมืออาชีพ
จัดโดย ศูนย์พัฒนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
  หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการเพิ่มลูกค้าใหม่แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างลูกค้าใหม่

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557
  หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจลูกน้อง” เป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ ชนะใจลูกน้อง นำพาองค์กรให้เจริญ

เครื่องมือการจัดการในการพัฒนาองค์กร สำหรับ HR มืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
  หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านพัฒนาศักยภาพในการเป็น “HR Pro ด้วย OD” และยกระดับในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สร้างความได้เปรียบเทียบในการแข่งขันให้กั

หลักสูตรอบรม : หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
วันที่ 3 กันยายน 2557
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงที่หลากหลายรู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆเช่น ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ​(Effective of Training Road Map)
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557
  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ให้มีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร

หยุดสมองไหลคนหนีหายจากองค์กร
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557
  เราจะหยุดยั้งสมองไหลนี้ได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะทำให้พนักงานอยู่กับเรานานๆ รักองค์กรและเต็มใจที่จะทำประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้มีคำตอบ

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557
  ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงคว

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์
วันที่ 29 สิงหาคม 2557
  หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน สิงหาคม
หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
จัดโดย ศูนย์พัฒนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 21 สิงหาคม 2557

แนวทางการแก้ไข “สารพันปัญหาภายในองค์กร”
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557

เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดตารางงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
จัดโดย OK Training & Coaching Co.,Ltd.
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557

การพัฒนาศักยภาพด้าน “บุคลิกภาพ” อย่างมีระดับ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
จัดโดย ศูนย์พัฒนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 6 สิงหาคม 2557

ISO 9004:2009 Managing for Sustained Success of an Organization
จัดโดย TÜV NORD (Thailand) LTD.
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2557

สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ ได้ใจและได้งาน
จัดโดย Professional Training Solution
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

หลักสูตรฝึกอบรม : การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ
จัดโดย ศูนย์พัฒนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 27 สิงหาคม 2557

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

การใช้ชีวิตแบบเต็มที่ และมีพลัง
จัดโดย นพวรัชญ์ เดโชเศรษฐสิริ
วัน อาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2557

สัมมนาวิชาการฟรี ITC Update เรื่อง Big Data
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557

ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2:SATI2
จัดโดย ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2554

เรียนฟรี การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ การตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จัดโดย โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

เรียนฟรี! การตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการใช้งานคอมพิวเตอร์
จัดโดย โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

เรียนฟรี! การตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการใช้งานคอมพิวเตอร์
จัดโดย โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

เปลี่ยนแนวคิด เพื่อพิชิตการทำงานจัดซื้้อแบบมือโปร
จัดโดย บริษัท เทนโช จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557

ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2:SATI2
จัดโดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557

 
 
 
 
Zone
ความรู้

22 กรกฎาคม 2557 20 จำพวก

22 กรกฎาคม 2557 เรื่องที่ทำตามกันมาแบบผิด ๆ แต่ผู้บริหารคิดว่าถูก ?

22 กรกฎาคม 2557 ชั่งน้ำหนักงานให้แฟร์

13 มิถุนายน 2557 การทำงานเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ยังมีอยู่จริงหรือ

13 มิถุนายน 2557 สแกนนิสัย "คน 4 เจเนอเรชั่น" แม้ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้

13 มิถุนายน 2557 เงินเดือนกับการสร้างแรงจูงใจ

20 พฤษภาคม 2557 ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีอะไรบ้าง

20 พฤษภาคม 2557 คุณสมบัติเชิงลึกที่พนักงานควรมี