Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สวัสดีค่ะ ปี2558 นี้เรายังคงอัพเดทข่าวสาร การฝึกอบรม หลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้ง "อบรมฟรี อบรมการตลาด การจัดการ และอื่นๆ" ติดตามได้ใน Thai Training Zone ค่ะ ^^

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใ?/span>

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารประสานงานทักษะที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
The Future Marketing Program # 4 (การตลาดแห่งอนาคต รุ่น 4)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2558
ศูนย์บริการวิชาการ มศว ได้จัดการอบรมโปรแกรมการตลาดแห่งอนาคตขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการตลาดในอนาคตและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้อย่างได้ผล
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้ว
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 4"
วันที่ 26 ก.พ. - 14 มี.ค.58
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันที่ 12 มีนาคม 2558
“หากเราเชื่อว่าคนเราแต่ละคนต่างกันเช่นนั้นแล้ว เราควรบริหารคนแต่ละแบบอย่างไร”
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
วันที่ 10 มีนาคม 2558
  เรียนรู้แนวทางการในการกำหนดกลยุทธ์ และในแต่ละระดับตั้งแต่กลยุทธ์ ในระดับองค์กร จนถึงส่วนงานต่างๆ

อบรม การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
  ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ถือเป็นพลังร่วมแห่งหัวใจของบุคลากรต่อองค์กร

หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) และ เครื่องมือคุณภาพ 7QC Tools
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
  ในกิจกรรมการผลิตหรือการทำงานทั้งหมดมักพบปัญหา ข้อบกพร่อง ความไม่มีประสิทธิภาพ และต้องการการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานเมื่อพบปัญหาจะพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น แ

หลักสูตรฝึกอบรม : การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ
วันที่ 13 มีนาคม 2558
  หลักสูตรสำหรับผู้มุ่งหวังที่จะเข้าใจลักษณะของงานบริการ พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุง เพิ่มคุณภาพ และสร้างมาตรฐานงานบริการ

การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
  หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือกช่วยลดปัญหาโลกร้อนและเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พลังงาน

หัวหน้างานยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
วันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
  หลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับ ได้พัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ โดยมีหลักการและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและการตลาดภายใต้สภาวะการแข่งขัน AEC
10 มีนาคม 2558
  เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและการตลาดภายใต้สภาวะการแข่งขัน AEC วันที่ 10 มี ค 58 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม : 12 แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด
วันที่ 11 มีนาคม 2558
  หลักสูตรนี้เน้นที่การเจาะลึกถึงแนวทางการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและทักษะในการวางแผนการตลาดและเพื่อการตัดสินใจที่ มีประสิทธิภาพ

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน มีนาคม
 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟร?/span>

สัมมนาฟรี Youtube สร้างวิดีโอให้มีรายได้
จัดโดย พรหมชนก
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

สัมมนาฟรี อาลิบาบา Alibaba.com **เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ**
จัดโดย พรหมชนก
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ส่องตลาด หาหุ้นเทคนิค ติดเทอร์โบ ปี 58
จัดโดย สิโรจน์ บุญประคอง
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

สัมมนาฟรีในหัวข้อ “Sage 300 ERP โซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับธุรกิจ”
จัดโดย บริษัท:Smart Consulting Co., Ltd.
วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทิศทางอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
จัดโดย T.B.P. PUBLICATION.CO.,LTD
7 กุมภาพันธ์ 2557

เทคโนโลยีช่วยพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
จัดโดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.
วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

Qlik Self-Service Business Intelligence Workshop (12 ก.พ. 2558)
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

Open house... สู่การเป็น Financial Planner มืออาชีพ
จัดโดย Bizprize Consulting
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

 
 
 
 
Zone
ความรู?/span>

26 มกราคม 2558 ประเมินผลคนรุ่นใหม่... วัดกันที่ตรงไหน ?

25 ธันวาคม 2557 10 แนวโน้มที่ HR ต้องรู้ มองผ่านเลนส์ 'ศิริยุพา รุ่งเริงสุข'

15 ธันวาคม 2557 เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม 5 บ่วงอันตราย

15 ธันวาคม 2557 7 พฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกันระหว่าง “ผู้นำ”กับ “ผู้จัดการ”

21 พฤศจิกายน 2557 พนักงานที่จะทำงานที่บ้านได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

21 พฤศจิกายน 2557 "เจ้านาย" 8 ประเภท ที่ลูกน้อง "สุดทน"

23 กันยายน 2557 แนวโน้มของการบริหารจัดการ Work-Life Balance ในองค์กร

22 กันยายน 2557 รินหัวใจใส่งานบริการ สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ