Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สุดยอดโซนแห่งการค้นหาข่าวสารการฝึกอบรมสัมมนา

เรารวบรวมทุก ๆ หลักสูตร ทุก ๆ งานสัมมนาทั่วประเทศมาไว้ให้ท่านในที่นี่ที่เดียว

สนใจลงประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา คลิกที่นี่

หากท่านไม่สามารถลงประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อที่ contact@thaitrainingzone.com

หรือนใจจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-house Training สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 085-933-9797

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วันที่ 23 กันยายน 2557
เรียนรู้ถึงความเข้าใจในข้อมูลการขายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เป็นต้น
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557
การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เจาะลึกความรู้ด้านการขนส่งสินค้าเทกองและสินค้าทั่วไป
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ bulk & General Cargo
จัดโดย บริษัท ออโรส จำกัด
รู้เท่าทัน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ วิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องเสียภาษีก่อนที่จะถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกำหนดให้ผู้จ่าย
จัดโดย Professional Training Solution
กฎหมายแรงงาน ว่าด้วยเงินทดแทน ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
“เงินทดแทน” “ประกันสังคม” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” มีความสำคัญอย่างไรกับทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการกันแน่
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ 24 กันยายน 2557
เรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการสำหรับการสื่อสารเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
วันที่ 2 ตุลาคม 2557
  หลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

หลักสูตรวุฒิบัตรจุฬาฯ หลักการบริหารการเงิน รุ่นที่ 35
28 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2557
  เข้าใจหลักการคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงิน สามารถอ่านและวิเคราะห์ภาวะการเงินขององค์กร ใช้ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กรที่มีอยู๋ เพื่อการตัดสินใจ

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบของสรรพากร” วันที่ 8 ตุลาคม 2557
8 ตุลาคม 2557
  เรียนรู้จากแผนผังความคิด เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง

หลักสูตร : Overhaul The Analog to Digital B2B Stronghold
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
  MGA ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโดย สุดยอด 2 กูรู การตลาดดิจิตอลของวงการกับ 2 วัน แห่งการรื้อฟื้นระบบการตลาดอะนาล็อก สู่กระบวนการดิจิตอลแบบ “ยกเครื่อง”

หลักสูตรอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
  เรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการเขียนแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ เพื่อสู่ภาคปฏิบัติในการวางแผนการตลาด

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
  “การเจรจาต่อรอง” เป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ฝ่าย ฉะนั้นการเจรจาต่อรองจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น และนอกจากนั้นเทคนิคการเจรจายังเป็นเครื่องมือที่ทรง

หัวหน้างานยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557
  หลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับ ได้พัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ โดยมีหลักการและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

หลักสูตรอบรม : หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
  หลักสูตรนี้เข้าใจถึงขั้นตอน จิตวิทยาการทำงาน การประสานงานกับคนในองค์กรที่มีความแตกต่างกัน

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน ตุลาคม
หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 8 ตุลาคม 2557

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

QM02_ISO 9001:2008 Internal Audit
จัดโดย TÜV NORD (Thailand) LTD.
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557

เทคนิคการบริหารเอกสารอย่างครบวงจร ด้วยระบบคุณภาพ 5ส
จัดโดย Brainasset
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 9 ตุลาคม 2557

หลักสูตร การจัดการงานจัดซื้อเชิงรุก
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

Every Business is a Digital Business ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิทัล
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

หลักสูตรอบรม : การบริหารการวางแผนการขาย
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 28 ตุลาคม 2557

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

Every Business is a Digital Business ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิทัล
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

สัมมนาฟรี อาลิบาบา Alibaba.com **เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ**
จัดโดย Incrystal
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

Qlik Sense Analytics Workshop (9 ต.ค. 2557)
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา เปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ด้วย ebay
จัดโดย คุณอนินดา

สัมมนา เปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ด้วย Alibaba
จัดโดย คุณเจศินี

Inspiration to Success ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า “แรงบันดาลใจ”
จัดโดย อนินดา พุทธพงศ์

อบรมสัมมนาEbay ฟรี การซื้อขายสินค้าออนไลน์
จัดโดย Incrystal
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

งาน New Born & New Brand ครั้งที่ 1/2557
จัดโดย ฝ่ายกิจกรรม

 
 
 
 
Zone
ความรู้

22 กรกฎาคม 2557 20 จำพวก ชวนป่วนในที่ทำงาน

22 กรกฎาคม 2557 เรื่องที่ทำตามกันมาแบบผิด ๆ แต่ผู้บริหารคิดว่าถูก ?

22 กรกฎาคม 2557 ชั่งน้ำหนักงานให้แฟร์

13 มิถุนายน 2557 การทำงานเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ยังมีอยู่จริงหรือ

13 มิถุนายน 2557 สแกนนิสัย "คน 4 เจเนอเรชั่น" แม้ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้

13 มิถุนายน 2557 เงินเดือนกับการสร้างแรงจูงใจ

20 พฤษภาคม 2557 ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีอะไรบ้าง

20 พฤษภาคม 2557 คุณสมบัติเชิงลึกที่พนักงานควรมี