Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สวัสดีค่ะ ปี2558 นี้เรายังคงอัพเดทข่าวสาร การฝึกอบรม หลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้ง "อบรมฟรี อบรมการตลาด การจัดการ และอื่นๆ" ติดตามได้ใน Thai Training Zone ค่ะ ^^

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใ?/span>

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
วันที่ 27 เมษายน 2558
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
หลักสูตร "การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" รุ่นที่ 53
วันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2558
ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเป็นทักษะที่จะต้องมีให้ครบในทุกคนและทุกส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ความสูญเสียและเทคนิคทางวิศวอุตสาหการ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ผลผลิต (Productivity) จากการทำงานคืออัตราผลผลิตที่ได้เปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป ดังนั้นผลผลิตต่ำสิ่งที่ตามมาคือต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น และความสามารถในการแข่งขันจะต่ำ
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
“องค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการประหยัดต้นทุนพลังงาน สไตล์ญี่ปุ่น”
14 May, 15
1. ได้เรียนรู้วิธีการที่ดีและประสบความสำเร็จ ของการบริหารจัดการ ด้านการประหยัดพลังงาน สไตล์ญี่ปุ่น 2. วิธีการบริหารจัดการอย่างแยบยลชาญฉลาด ได้ผลลัพธ์ทั้ง การประหยัดพลังง
จัดโดย พณิตา
จุดประกาย....ความเป็นเลิศ......“เลขานุการมืออาชีพ” สู่ความสำเร็จ....ของ “ผู้ช่วยนักบริหาร” ยุคใหม่
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
เลขานุการหรือผู้ช่วยผู้บริหารเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญยิ่ง เพราะต้องดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
วันที่ 28 เมษายน 2558
เรียนรู้ เข้าใจและสามารถจัดทำเครื่องมือรายงานผล (HR Report) ที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
  หลักสูตรนี้จะเน้นให้ท่านได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน

หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 21
วันที่ 23 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2558
  หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 21

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
  เรียนรู้ความหมาย แนวคิด ความจำเป็น และประโยชน์ของ Lean อย่างสมบูรณ์แบบ

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
  หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการบริหารคนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารทีมงานและองค์กร

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Administration
18,19,20,21,22 พฤษภาคม 2558
  Microsoft System Center 2012 เป็นโปรแกรมที่บริหารจัดการระบบสารสนเทศทั้งบน Data Center แบบดั้งเดิม บน Private Cloud และ Public Cloud รวมถึงจัดการกับระบบ Client

การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่17
อบรมวันที่ 23 พ.ค-6มิ.ย. 2558
  การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่17

การออกแบบชิ้นงานพลาสติกในงานอุตสาหกรรมยานยนต์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
  ปลดล็อคกำแพงภาษีและเปิดเสรีทางด้านแรงงานในอุตสาหกรรมไทย ด้วยการสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
  NLP คืออะไร และจะใช้ NLP ในการบริหารคนและโค้ชงานเพื่อความเป็นเลิศได้อย่างไร

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน พฤษภาคม
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

11 วิธี พิชิตความสำเร็จ และเติมเต็มศักยภาพ
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

อบรมหลักสูตร เจาะลึกการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ รุ่นที่ 24
จัดโดย อร
วันเสาร์ที่ 16-อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทะ์ทางธุรกิจ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

Sales & Inventory Analyzer Seminar
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

“หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่38
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2558

Zero defect (การลดของเสียเป็นศูนย์)
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

หลักสูตรอบรม : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล
จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทะ์ทางธุรกิจ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟร?/span>

Sales & Inventory Analyzer Seminar
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

รวยด้วยธุรกิจที่จำเป็นของคนมีรถ มีบ้าน
จัดโดย อำนวยการโดย คุณธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 258

Free Semianr : "Positive Parenting" ฉีกตำรา หาลูกให้เจอ “
จัดโดย ศุูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา
วันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30-16.00 น

FREE Seminar :ทำไมต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น
จัดโดย ศุูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 9.00-11.30 น.

"เคล็ดลับ UP SIZE ธุรกิจร้านอาหาร" งานเสวนาดีๆที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารไม่ควรพลาด
จัดโดย KTB SME
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

อบรมฟรี! หลักสูตร “โครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยยกเลิกภาษีนำเข้าและโควต้า (Dut
จัดโดย สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

"นำเสนอด้วยบุคลิกและความมั่นใจ Presenting with Confidence and charisma"
จัดโดย อรรถญานี
วันพฤหัสบดีที่ 7พฤษภาคม 2558

เปิดคลังความคิดชีวิตคนเบื้องหลัง "คูณคลัง เค้าภูไท"
จัดโดย นายอาวัช ปั้นเอี่ยม

 
 
 
 
Zone
ความรู?/span>

3 เมษายน 2558 SMART Office การจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์

16 กุมภาพันธ์ 2558 เคล็ดลับสุขภาพดีที่คนทำงานไม่ควรมองข้าม

16 กุมภาพันธ์ 2558 13 พฤติกรรมของพนักงานที่ไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2558 แนะวัยทำงานระวังออฟฟิศซินโดรม เผย3อาการส่งสัญญาณเสี่ยง

3 กุมภาพันธ์ 2558 ทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงได้ยากนัก

3 กุมภาพันธ์ 2558 6 ประการ สู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานดีและมีความสุข

26 มกราคม 2558 ประเมินผลคนรุ่นใหม่... วัดกันที่ตรงไหน ?

25 ธันวาคม 2557 10 แนวโน้มที่ HR ต้องรู้ มองผ่านเลนส์ 'ศิริยุพา รุ่งเริงสุข'

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys