Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

สวัสดีค่ะ ปี2558 นี้เรายังคงอัพเดทข่าวสาร การฝึกอบรม หลักสูตรอบรมต่างๆ ทั้ง "อบรมฟรี อบรมการตลาด การจัดการ และอื่นๆ" ติดตามได้ใน Thai Training Zone ค่ะ ^^

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใ?/span>

หลักสูตรอบรม : หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง
วันที่ 1 เมษายน 2558
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำและทำงานกับบุคคลทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับบน ระดับเดียวกันและระดับล่าง เป็นต้น
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
หลักสูตร "การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" รุ่นที่ 53
วันที่ 22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2558
ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเป็นทักษะที่จะต้องมีให้ครบในทุกคนและทุกส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Qlik Self-Service Business Intelligence Workshop (23 เม.ย. 2558)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
KMS จัดฟรีสัมนา QlikView/Qlik Sense Self-Service BI Workshop วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 2558, 13:30 - 16:30 @ Exchange Tower 42nd Floor
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
Excel Basic Smart เทคนิคการใช้ Excel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วันพุธที่ 23 เมษายน 2558
ปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานได้สืบเนื่องจาก “ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งาน Excel” นั่นเอง
จัดโดย นัยนา
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันที่ 2 เมษายน 2558
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาด และนักขาย ท่านจะได้เข้าใจถึงเทคนิคการรักษาลูกค้า การผสานกลยุทธ์ทางการตลาด และการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อสร้างลูกค้าและกำไรอย่างยั่งยืน
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
วันที่ 22 เมษายน 2558
  “สร้างและออกแบบ Process งานที่มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าที่แท้จริง”

หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 21
วันที่ 23 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2558
  หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 21

เทคนิคการออกแบบหลักสูตรแบบสั่งตัด (Tailor-made) สำหรับวิทยากรภายใน
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
  ปัญหาหนึ่งของการอบรมภายในที่ดำเนินการโดยวิทยากรภายในหรือผู้ส่งเสริม คือ การประมวลปัญหาและการวิเคราะห์ เพื่อเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ ด้วยการเขียนหลักสูตรแบบสั่งตัด

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
วันที่ 27 เมษายน 2558
  เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

มา 3 จ่าย 2 ท่านเท่านั้น การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid and CPR
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
  (เน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริง) หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาล

การสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
  - จุดมุ่งหมายของการสื่อการเขียน - ความสำคัญและหลักการในการ “เขียนที่ดี” เชิงธุรกิจ

หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) และ เครื่องมือคุณภาพ 7QC Tools
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
  ในกิจกรรมการผลิตหรือการทำงานทั้งหมดมักพบปัญหา ข้อบกพร่อง ความไม่มีประสิทธิภาพ และต้องการการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานเมื่อพบปัญหาจะพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น แ

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน เมษายน
มา 3 จ่าย 2 ท่านเท่านั้นหลักสูตรเจาะลึกกฎหมายแรงงาน และข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ
จัดโดย นัยนา
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

ตะลุยสูตรและฟังค์ชั่นในExcel กับ Excel Advance Functions
จัดโดย นัยนา
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

การออกแบบระบบงานและโปรแกรมด้านจัดซื้อตามมาตรฐาน ERP
จัดโดย Brainasset
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

ดริปกาแฟทำเงินอย่างเข้าใจ 2
จัดโดย ชมรมถนัดคิด ติดปีก SMEs
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

Unleash Your True Potential Before You Die ! สำเร็จให้ได้สักครั้งก่อนตาย ..
จัดโดย สำนักพิมพ์ DMG
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟร?/span>

Qlik Self-Service Business Intelligence Workshop (23 เม.ย. 2558)
จัดโดย Knowledge Management Systems (KMS)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

เปิดคลังความคิดชีวิตคนเบื้องหลัง "คูณคลัง เค้าภูไท"
จัดโดย นายอาวัช ปั้นเอี่ยม

สัมมนาคลาสเรียนฟรี "เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต และ NLP เรื่องปฏิหาริย์ของความรัก"
จัดโดย SIM789
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

การกำหนดและพัฒนา ให้สินค้ามีเอกลักษณ์ เป็นที่ต้องการของตลาด
จัดโดย ฝ่ายกิจกรรม

ขอเชิญสัมมนาเพื่อส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

“เสน่ห์แห่งดินแดนอาหรับ ... กับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทย”
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ และการตลาด Mobile Content
จัดโดย บริษัท ฟรีฟอร์ม จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

คลาสเรียนฟรี "เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต และ NLP เรื่องปฏิหาริย์ของความรัก"
จัดโดย SIM789
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
 
 
Zone
ความรู?/span>

16 กุมภาพันธ์ 2558 เคล็ดลับสุขภาพดีที่คนทำงานไม่ควรมองข้าม

16 กุมภาพันธ์ 2558 13 พฤติกรรมของพนักงานที่ไม่ส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2558 แนะวัยทำงานระวังออฟฟิศซินโดรม เผย3อาการส่งสัญญาณเสี่ยง

3 กุมภาพันธ์ 2558 ทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงได้ยากนัก

3 กุมภาพันธ์ 2558 6 ประการ สู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานดีและมีความสุข

26 มกราคม 2558 ประเมินผลคนรุ่นใหม่... วัดกันที่ตรงไหน ?

25 ธันวาคม 2557 10 แนวโน้มที่ HR ต้องรู้ มองผ่านเลนส์ 'ศิริยุพา รุ่งเริงสุข'

15 ธันวาคม 2557 เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม 5 บ่วงอันตราย

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys