Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

ThaiTrainingZone เราเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรอบรม Public Training อบรม สัมมนาฟรี

สนใจสมัครเป็น Training Partner เพื่อลงประชาสัมพันธ์ฟรี ได้ที่นี่ 

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ

โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management
วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 - วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558
เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง3ด้านตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ
จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
หลักสูตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 20 (Marketing Strategy)
28 ต.ค. - 14 พ.ย. 58
หลักสูตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 20 (Marketing Strategy)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2558
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กๆจากสหรัฐอเมริกา
วันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2558
โอกาสดีๆสำหรับน้องๆ Bilingual และ English Program ที่อายุตั้งแต่ 9-16 ปี ส่งเสริมพัฒนาด้านความจำ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ พัฒนา EQ ของเด็กๆ และอีกหลายทักษะ
จัดโดย Life Skills Center ประเทศไทย
อบรมพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) หัวข้อ เทคนิค การตีความ Incoterms และข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้า
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
เรียนรู้ เข้าใจหลัก วิธีการ ข้อควรระวัง ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ เลือกใช้ Incoterms ให้ถูกต้อง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้องค์กร
จัดโดย สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ
Train the Trainer - On the Job Training
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558
ผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่สอนงานจึงจำเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการสอนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558
ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา
จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น

หลักสูตรวุฒิบัตร ภาวะผู้นำและการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Leadership & Coaching Certifica
วันที่ 4 - 21 พย. 58
  หลักสูตรวุฒิบัตร ภาวะผู้นำและการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Leadership & Coaching Certificate Program)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)”
วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558
  การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยหรือ R 2 R เป็นความต้องการของทั้งหน่วยงานและตัวบุคลากรเอง กล่าวคือ R 2 R เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาอันเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทำทีมให้เวิร์ค กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์คด้วยเอ็นเนียแกรม
20 – 21 ตุลาคม 2558
  Overcome the 5 Dysfunctions of a Team with the Enneagram

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา MYANMAR OPPORTUNITIES DAY
26 ตุลาคม 2558
  MYANMAR OPPORTUNITIES DAY

วิเคราะห์การให้สัมภาษณ์สื่อที่ให้คุณและให้โทษกับองค์กร
28 ตุลาคม 2558
  ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนไม่ควรพลาด

การบริหารและพัฒนาระบบ “งานธุรการ” ยุคใหม่ แบบมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
  งานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่นๆ ในองค์การ จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมืออาชีพ(Professional Purchasing Strategy)
วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  หลักสูตรนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2558
  เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน พฤศจิกายน
โปรแกรมหลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนการขาย(Sales Planning Strategy Program)
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันอังคาร ที่ 17 - พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558

การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

การปรับปรุงการผลิตKaizen&5ส บันได5ขั้น สู่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า
จัดโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่10 และพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558

Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์
จัดโดย ฺBrainasset
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

“โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์”(Strategic Management program)
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558

หลักสูตรจับทุจริตในองค์กร
จัดโดย บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Basic Electronics)
จัดโดย นางสาวพรรณณัฐดา รักด่านกลาง
วันเสาร์ที่ 14 และ 28 พฤศติกายน 2558 (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรอบรม:การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด(Customer Insight Creating Marketin)
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟรี

สัมมนาโอกาสสร้างธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหริมทรัพย์
จัดโดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

อบรมฟรีการวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 2
จัดโดย อร
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558

Free Seminar : สื่อสารกับลูกอย่างไร ให้เชื่อและฟัง
จัดโดย คุณสกาวตรี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | 9th THAI - JAPAN Business Matching 2015
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9 ธันวาคม 2558

เปิดประตูการค้า การลงทุนในอินเดีย
จัดโดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทยร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
วันจันทร์ที่ 12 2558

อบรมสัมมนา Ebay ฟรีการซื้อขายสินค้าออนไลน์
จัดโดย พรหมชนก
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

อบรมสัมมนาฟรี การทำตลาดออนไลน์บน Facebook
จัดโดย พรหมชนก
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

สัมมนาฟรี !!! "ก้าวแรกสู่เงินล้าน" (รอบพิเศษ วันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 2558) (50 ที่นั่งสุดท้าย)
จัดโดย Wintory Training Center
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

 
 
 
 
Zone
ความรู้

13 กรกฎาคม 2558 7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

13 กรกฎาคม 2558 ตัวอย่างพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

13 กรกฎาคม 2558 5 สิ่งสำคัญในการประเมินผลการทำงานครึ่งปี

16 มิถุนายน 2558 ผูกพันองค์กรเพื่ออะไร ?

16 มิถุนายน 2558 เจนวายกับวุฒิภาวะ

16 มิถุนายน 2558 คนรุ่นใหม่ ถูกทำลายแรงจูงใจในการทำงานด้วย 8 อย่าง

18 พฤษภาคม 2558 บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

18 พฤษภาคม 2558 จริงไหม ? สัญญาณบอกเหตุ พนง.ไม่อยากอยู่แล้ว

 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys