Thai Training Zone เรารวบรวมข่าวสารการฝึกอบรม และสัมมนามาไว้ให้คุณที่นี่ สัมมนา     สัมมนาการตลาด สัมมนาบริหาร หรือแม้แต่การอบรม ISO อบรมจัดซื้อ อบรม TQM อบรมการตลาด อบรมบัญชี การเงิน Logistic และอื่นๆอีกมากมาย

 
 
 
 
Zone
ทักทาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรร่วมงาน "Strategic Forum : กลยุทธ์ธุรกิจปี 2015" ฟังแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารปี 2015 จากนักบริหารจัดการชั้นนำและวิทยากรมืออาชีพของไทย อาทิ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ , คุณชาลอต โทณวณิก , คุณวรพงษ์ รวิรัฐ , คุณณัฐพัชญ์ วงศ์เหรียญทอง, ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล และ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุก ๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ให้ท่านที่นี่ที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร ฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากรทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซนความรู้ โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

 
 
Zone
หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใ?/span>

หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญในการทำงาน หนึ่งคือทักษะด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจคน สองทักษะในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจ
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 20
วันที่ 10 - 28 ก.พ.58
หลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 20
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid &CPR) รุ่นที่ 23
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
** เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้้น จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการปฐมพยาบาล
จัดโดย ็้HRDZENTER
หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 4"
วันที่ 26 ก.พ. - 14 มี.ค.58
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
วันที่ 22 มกราคม 2558
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการบริหารคนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารทีมงานและองค์กร
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
 
 
 
 
Zone
หมวดหมู่หลักสูตรฝึกอบรมสัมมน?/span>
 
 
หมวด 1 อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
หมวด 2 อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
หมวด 3 อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมวด 4 อบรม บริหารการผลิต-อุตสาหกรรม-ISO-คุณภาพ
หมวด 5 อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
หมวด 6 อบรม ภาษา-เพื่องานธุรกิจ
หมวด 7 อบรม บัญชี-การเงิน-กฎหมายธุรกิจ-ภาษี
หมวด 8 อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
หมวด 9 ฝึกอบรม อื่นๆ
 
 
 
 
Zone
หลักสูตรอบรมสัมมนา..มาใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
  เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารประสานงานทักษะที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

อบรม ปิดการขายด้วยกลยุทธ์การบริหารความต้องการของลูกค้า
วันที่ 14 มกราคม 2557
  องค์กรธุรกิจใดที่รู้จักเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของลูกค้าตนเองจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) และ เครื่องมือคุณภาพ 7QC Tools
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
  ในกิจกรรมการผลิตหรือการทำงานทั้งหมดมักพบปัญหา ข้อบกพร่อง ความไม่มีประสิทธิภาพ และต้องการการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานเมื่อพบปัญหาจะพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น แ

หลักสูตรอบรม : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในด้านความเข้าใจต่อลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  หลักสูตรนี้จะนำเสนอกลยุทธ์ในการนำเสนอและเทคนิค แนวทางการสร้างโอกาส พัฒนาทักษะในการขายที่จำเป็นในการเพิ่มลูกค้าให้กับองค์กร

หัวหน้างานยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557
  หลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับ ได้พัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจ โดยมีหลักการและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

การวาง Training Roadmap แบบอิง Competency และแบบไม่อิง Competency : Workshop
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2557
  “การวางเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คนและงาน” ให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึง กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาด และสามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์การตลาดของตนได้จริง

 
 
 
 
Zone
ปฎิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า

ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือน มกราคม
หลักสูตรฝึกอบรม : 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 27 มกราคม 2558

การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 15
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 24 ม.ค. - 7 ก.พ.58

หลักสูตรฝึกอบรม : การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 28 มกราคม 2558

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558

หลักสูตร ความสูญเสียและเทคนิคทางวิศวอุตสาหการ
จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

“หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 36
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
วันที่ 29 มกราคม 2558

 
 
 
 
Zone
อบรมสัมมนาฟร?/span>

3D Printer Workshop
จัดโดย AppliCAD

เชิญร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"
จัดโดย สำนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2557

สัมมนา Love Meeting#02
จัดโดย Maximum Potential Partners
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2554

หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการโซ่อุปทานของสถานประกอบการ
จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557

สัมมนาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น !
จัดโดย บจก. แลนด์เน็ต
วันที่ิ 19-20 ธันวาคม 2557

อบรมธุรกิจออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ ฟรี!
จัดโดย บริษัท Vevo Systems - วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

สัมมนา "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ในส่วนภูมิภาค"
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557

"ระดมความคิด...สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น"
จัดโดย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2557

 
 
 
 
Zone
ความรู?/span>

15 ธันวาคม 2557 เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม 5 บ่วงอันตราย

15 ธันวาคม 2557 7 พฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกันระหว่าง “ผู้นำ”กับ “ผู้จัดการ”

21 พฤศจิกายน 2557 พนักงานที่จะทำงานที่บ้านได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

21 พฤศจิกายน 2557 "เจ้านาย" 8 ประเภท ที่ลูกน้อง "สุดทน"

23 กันยายน 2557 แนวโน้มของการบริหารจัดการ Work-Life Balance ในองค์กร

22 กันยายน 2557 รินหัวใจใส่งานบริการ สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

22 กันยายน 2557 เมื่อหัวหน้าหมดใจในการทำงาน

22 กรกฎาคม 2557 20 จำพวก ชวนป่วนในที่ทำงาน